Onderhoud van houten gevelelementen

*** Kozijn(en) zijn geleverd in de voorlak, u dient deze dan binnen 6 maanden (transparant) of binnen 12 maanden (dekkende kleuren) af te lakken ***

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop. Wij hopen dat deze zal voldoen aan al uw verwachtingen. Uw kozijnen, ramen en deuren zijn onze specialiteit en aan de fabricage daarvan besteden we de grootst mogelijke zorg. Bij de levering behoren ook de verwerkingsvoorschriften, die informatie geven over de toepassing van onze elementen. Een eigen woning is niet alleen een waardevol, maar ook een waardevast bezit, mits er voldoende aandacht aan het onderhoud wordt besteed.

Kwaliteit houten gevelelementen (KVT)

Niet alleen voor het hout van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren gelden zware kwaliteitseisen, maar ook voor de fabricage in de timmerfabriek. Wij hebben fabrieksmatig de gevelelementen voorzien van een concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat de laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt bij een dekkende afwerking en minimaal 140 micrometer bij een transparante afwerking.

Transport, opslag en montage dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73. Transport, opslag, verwerking en montage (kvt-online.nl)

Afbouw en oplevering een kwestie van samenwerken

Hoewel timmerfabrieken de gevelelementen tegenwoordig steeds vaker compleet met isolerende beglazing en volledig afgelakt afleveren, wordt bij veel woningen het plaatsen van het glas en het afschilderen door anderen verzorgd. Allereerst komt de glaszetter aan de beurt. Vakkundig aangebrachte beglazing is essentieel voor de uiteindelijke levensduur van uw kozijnen. Voordat de schilder een laatste verflaag op de kozijnen aanbrengt – als verfraaiing, maar vooral als bescherming tegen weer en wind – beoordeelt hij de gevelelementen op eventuele beschadigingen en herstelt deze. Het afschilderen geeft de kozijnen hun definitieve kleur en uitstraling, maar belangrijker: de afwerklaag is de solide basis voor een lange levensduur.

Afschilderinstructie dekkend werk

Aanvangsbeurt buitenwerk:
• Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
• Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.
Aanvangsbeurt binnenwerk:
• Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
• Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans

Afschilderinstructie transparant werk

Aanvangsbeurt buitenwerk:
• Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
• Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Aanvangsbeurt binnenwerk:
• Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
• Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
• Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
• De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans

Onderhoud, hoe doen we dat?

Wat te verwachten van een nieuw huis? De timmerfabrikant heeft kwaliteit geleverd, de glaszetter het glas zorgvuldig geplaatst en de schilder een juiste afwerking van een voldoende laagdikte aangebracht, met aandacht voor de kwetsbare details. Maar op enkele gevoelige punten blijft extra aandacht nodig. Langdurige toetreding van vocht in het hout kan funest zijn. De gevelelementen zijn echter zo gemaakt en beschermd, dat vochttoetreding normaliter geen kans krijgt. Tijdens het gebruik (het wonen) kunnen er echter beschadigingen ontstaan en zal de beschermende werking van het verfsysteem afnemen. En daarmee komen we op het belang van inspectie en onderhoud. Op de frequentie en de mate van dat onderhoud kunt u zelf grote invloed uitoefenen. Tijdig signaleren en tijdig maatregelen treffen zijn daarbij belangrijk! Dat kunt u om te beginnen doen door de kozijnen een of meer keren per jaar te reinigen en jaarlijks het houtwerk te inspecteren op onregelmatigheden. Met meermaals reinigen per jaar jaar beïnvloedt u de onderhoudscyclus in positieve zin.

Waarop letten?

Behalve alle technische onderhoudsdetails zijn er nog enkele voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen die u veel narigheid kunnen besparen. Let daarom op de afstand tussen de houten onderdorpels en de tuin of de bestrating. De afstand hiertussen behoort ten minste 50mm te zijn, met uitzondering van de laagreliëfdorpels. Het is geen uitzondering dat paden en terrassen tegen het houtwerk aansluiten. Dat geldt ook voor de tuin en het gazon: opgroeiend gras en planten tegen het houtwerk komen vaak voor. Daardoor blijft het hout langdurig nat en kan vocht in het kozijn dringen. Voor de hierdoor optredende schade kan de timmerindustrie geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Onderhoudsschema

Uitgaande van de hierboven beschreven basiskwaliteit en van de omstandigheden die voor de meeste woningen gelden, moet u een eerste volledige schilderbeurt volgens het hieronder opgenomen onderhoudsschema. Tussentijds kan een bijwerkbeurt noodzakelijk zijn in verband met beschadigingen. Om te beoordelen of het schilder- of beglazingskitwerk aan de orde is, houdt de vakman in het jaar vóór de gestelde periode een controle of inspectie.  Overweegt u zelf het schilderwerk en het kitwerk te doen, laat u dan wel tijdig adviseren door de vakman. Het opmerken van bijvoorbeeld naden bij verbindingen, kale plekken (o.a. bij scherpe kanten) en slijtage van de verf (verpoederen) wat vooral voorkomt op de onderdorpels aan de zonzijde van het huis, zal voor u een tijdig signaal zijn voor onderhoud. Bij zelf inspecteren is het noodzaak elk jaar het geveltimmerwerk nauwlettend na te gaan op de genoemde kwetsbare plekken, zodat u adequaat kunt reageren.

Onderhoudsadvies geveltimmerwerk. Controle of inspectie?

Door weer en wind slijt de verflaag. Aan de zonzijde gaat dat sneller dan aan de schaduwzijde of onder de beschutting van ruime gootoverstekken, een balkon of galerij. Gevels die in donkere kleuren zijn geschilderd en op de zon zijn gesitueerd, zijn extra gevoelig voor slijtage van het verfsysteem. Dat komt doordat donkere kleuren meer warmte uit het zonlicht opnemen dan lichte. De overdag optredende hoge oppervlaktetemperaturen en de afkoeling ’s nachts veroorzaken spanningen op de verflagen, waardoor de verf versneld afbreekt.  Naast de beschermende verflaag speelt ook het beglazingssysteem (met kit of rubbers) een rol. De kit (dit noemen we natte beglazing) of het rubber (droge beglazing) moet de naad tussen glas en houtwerk blijvend afsluiten, zodat er geen vocht achter of onder het glas kan komen. Een kitvoeg behoeft op zich geen bescherming, maar een goede aanhechting aan glas en glaslat is en blijft van essentieel belang. De keuze van de verf is belangrijk, omdat deze op de bestaande ondergrond moet zijn afgestemd. Raadpleeg hiervoor de documentatie set die u bij oplevering van de woning van de bouwer of de projectontwikkelaar heeft ontvangen. De kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud is bepalend voor de levensduur. Slecht of te laat uitgevoerd onderhoudsschilder- en beglazingskitwerk speelt altijd een (doorslaggevende) rol bij aanspraken op eventuele garantie en schadeafhandeling.

 

Voor de verwerkingsvoorschriften van de vernoemde Wijzonol producten verwijzen wij naar:
LBH SDT Ultra Grondlak – Van Wijhe – Wijzonol
LBH SDT Ultra Hoogglanslak – Van Wijhe – Wijzonol
AQUA Hechtprimer BIOseries – Van Wijhe – Wijzonol
AQUA Zijdeglans – Van Wijhe – Wijzonol
Wijzonol Transparant UV Zijdeglans – Van Wijhe – Wijzonol
AQUA Blank – Van Wijhe – Wijzonol

Klasse-indeling RAL & niet-RAL-kleuren

LET OP MET NAME DE KLEUREN IN KLASSE 3 !!!!!

De tabel kleur en onderhoud bevat een groot aantal RAL-nummers. Per RAL-kleur is het te verwachten onderhoud van de afwerklaag in een klasse weergegeven, gekoppeld aan de te verwachten maximale temperatuur van het oppervlak die de RALkleur in de afwerklaag teweegbrengt.

Ook de niet-RAL-kleuren kunt u in één van de drie onderhoudsklassen indelen, zodra u beschikt over de helderheidswaarde van de kleur (dit is de Y-waarde volgens ISO-norm 7724-1). Met de helderheidswaarde Y kunt u de stijging van de oppervlaktetemperatuur (TOS) berekenen via de formule: TOS = 47,5 x (1 – Y/100) Indeling in drie  onderhoudsklassen Bij de indeling is een relatie gelegd tussen kleur en temperatuurstijging in de afwerklaag op het houtoppervlak.

Klasse 1 = gunstig (temperatuurstijging < 36°C) Deze kleuren kunt u onder alle omstandigheden toepassen: bij voorkeur indien sprake is van factoren die ongunstig inwerken op de onderhoudsfrequentie van het timmerwerk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een sterke zonbelasting of naaldhout is toegepast in uw geveltimmerwerk. Bij kleuren uit klasse 1 kunt u het onderhoudsschema ‘lichte kleuren’ aanhouden.

Klasse 2 = normaal (temperatuurstijging tussen 36-44°C) In principe kunt u ook bij kleuren die onder klasse 2 vallen uitgaan van het onderhoudsschema ‘lichte kleuren’ voorzien van de volgende kanttekeningen. Voor kleuren uit klasse 2 geldt altijd het advies om de liggende delen met een grotere frequentie te inspecteren. Voor kleuren uit klasse 2 geldt het onderhoudsschema voor ‘donkere kleuren’ zodra sprake is van omstandigheden, die in de zomer kunnen leiden tot extreem hoge luchttemperaturen in combinatie met een directe zonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beschut gelegen zuid-zuidwestgevels en aan geveltimmerwerk dat zich boven een warmtereflecterend vlak bevindt zoals bijvoorbeeld wateroppervlakten.

Klasse 3 = ongunstig (temperatuurstijging > 44°C) Kiest u voor kleuren uit klasse 3, dan dient u – met name in ongunstige situaties waarin het geveltimmerwerk is toegepast – rekening te houden met versneld onderhoud. Dan is het raadzaam het onderhoudsschema ‘donkere kleuren’ aan te houden

Bij gebruik van deze kleuren alsmede transparante lakafwerking VERVALT de garantie op craquelé/openbarsten van verf alsook het openbarsten van het onderliggende hout en/of houtfineer.
(Het nastellen van deze onderdelen als gevolg van deze kleurkeuze wordt uitgevoerd op regiebasis)

Enkele aanwijzingen voor inspectie en uitvoering

Schoonhouden

Neem bij het ramen wassen ook het houtwerk mee; gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar ‘normale’ in het huis gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Binnenschilderwerk

Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet ook het binnenschilderwerk bij het onderhoud worden betrokken.

Hang- en sluitwerk

De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder soepel sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen opnieuw afstellen. Geef alle scharnieren, draaipunten, raam- en deursluitingen, sloten en dergelijke elk jaar een druppeltje zuurvrije olie voor gesmeerd draaien en sluiten. Draait de sleutel zwaar, dan is een beetje grafiet meestal voldoende (géén olie in de cilinder ofwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraam- en deursluitingen de ‘haken’ inspuiten met een Teflonspray (beslist geen siliconenspray gebruiken!).

Beglazingen

Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen, een gootje waarin het water blijft staan, is funest. Bij open naden tussen glas en kit deze voegen verwijderen en opnieuw aanbrengen. Naden bij een droog beglazingssysteem (rubberprofielen) zijn alleen door een vakman te herstellen (profielen vervangen).

Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers

Deze vooral niet meeschilderen.

Glaslatten

De ventilatieruimte onder de beluchtingslatten vervuilen met stof, zand en vuil. Dit moet periodiek verwijderd worden. Capillaire naden die ontstaan tussen glaslat en kozijn moeten worden afgedicht met polysulfide- of polyurethaankit.

Kale plekken en kale kanten

Reinigen, ontvetten, licht schuren, twee keer gronden en aflakken.

Open verbindingen

Naadjes tussen de kozijnonderdelen (dorpels en stijlen): uitkrabben en met een polysulfide- of polyurethaankit dichtzetten. (Beslist geen siliconen of siliconenhoudende kit gebruiken).

Aangebrachte brievenbussen

De randen nauwkeurig controleren op leksporen en dergelijke. Bij lekkage demonteren en zekerheidshalve, vóór het aanbrengen, voorzien van een randje van de eerder genoemde kit.